Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 604 – Lafeve

(0)

Gồm 4 bánh:

 • Bánh trung thu nhân Đậu Xanh
 • Bánh trung thu nhân Nhân Dừa
 • Bánh trung thu nhân Thập Cẩm
 • Bánh trung thu nhân Gà Quay
420,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Hoa Hảo Trăng Viên 504 – Lafeve

(0)

Gồm 4 bánh:

 • Bánh trung thu nhân Đậu Xanh
 • Bánh trung thu nhân Nhân Dừa
 • Bánh trung thu nhân Thập Cẩm
 • Bánh trung thu nhân Gà Quay
420,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Cúc Hoàng Kim 1002- Lafeve

(0)

Gồm 7 bánh:

 •  Bánh Trung Thu nhân Hạt Sen
 •  Bánh Trung Thu nhân Mè Đen
 •  Bánh Trung Thu nhân Thập Cẩm
 •  Bánh PMP Tiramisu
 • 3 Bánh LS Kim Sữa Chua Dâu
630,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Hoa Hảo Trăng Viên 501 – Lafeve

(0)

Gồm 9 bánh:

 • 3 Bánh trung thu Đào Sơn Vị Mè Đen
 • 3 Bánh trung thu Khoai Môn
 • 3 Bánh trung thu Đào Sơn Vị Đậu Xanh
300,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Vĩ Nguyệt Vàng 901 – Lafeve

(0)

Gồm 9 bánh:

 • Đào Sơn Vị Mè Đen
 • Đào Sơn Vị Đậu Xanh
 • Đào Sơn Vị Đậu Đỏ
 • PMP Phô Mai
 • PMP Tirasumi
 • PMP Việt Quất
 • LS Kim Sa Phô Mai
 • LS Mứt Tắc Phô Mai
 • LS Sữa chua Dâu
480,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 404 – Lafeve

(0)

Gồm 4 bánh:

 • Bánh trung thu nhân Đậu Xanh
 • Bánh trung thu nhân Nhân Dừa
 • Bánh trung thu nhân Thập Cẩm
 • Bánh trung thu nhân Gà Quay
420,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Kim Hoa Ngọc Diệp 602 – Lafeve

(0)

Gồm 9 bánh:

 • 3 Bánh LS Kim Sa Phô Mai
 • 3 Bánh Đậu Đỏ
 • 3 Bánh Đào Sơn Vị Đậu Xanh
320,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Kim Ngọc 202- Lafeve

(0)

Gồm 2 bánh:

 • Bánh Đậu Đỏ
 • Bánh Thập Cẩm
199,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Thu Vịnh Nguyệt 801- Lafeve

(0)

Gồm 6 bánh:

 • Bánh trung thu nhân Khoai Môn
 • Bánh trung thu nhân Đậu Đỏ
 • Bánh trung thu nhân Nhân Dừa
 • Bánh trung thu nhân Mè Đen
 • Bánh trung thu nhân Hạt Sen
 • Bánh trung thu nhân Thập Cẩm
580,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 403 – Lafeve

(0)

Gồm 4 bánh:

 • Bánh trung thu Mè Đen
 • Bánh trung thu Hạt Sen
 • Bánh trung thu Đậu Đỏ
 • Bánh trung thu Khoai Môn
380,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Mây Họa Ánh Trăng 401 – Lafeve

(0)

Gồm 9 bánh:

 • 3 Bánh trung thu Đào Sơn Vị Mè Đen
 • 3 Bánh trung thu Khoai Môn
 • 3 Bánh trung thu Đào Sơn Vị Đậu Xanh
300,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Lễ Hộp Đoàn Viên 301 – Lafeve

(0)

Gồm 4 bánh:

 • Bánh trung thu Đậu Đỏ
 • Bánh trung thu Đậu Xanh
 • Bánh trung thu Nhân Dừa.
 • Bánh trung thu Thập Cẩm.
350,000đ
Avaibility: 1000 hộp

Showing 1–12 of 32 results