CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN 

1. Hình thức thanh toán COD: 

Có thể hiểu một cách đơn giản thì phí COD là số tiền sản phẩm mà người mua phải trả khi đã nhận được sản phẩm. Như vậy, khi hoàn tất một đơn hàng theo hình thức giao hàng COD thì số tiền mà người mua phải chi trả bao gồm 3 yếu tố:

  • Tiền hàng
  • Phí vận chuyển

LƯU Ý:

  • Với các đơn hàng COD, Quà Trung Thu chấp nhận thanh COD với các đơn hàng dưới 3.000.000đ.
  • Với các đơn hàng trên 3.000.000đ người mua cần liên hệ Quà Trung Thu để thống nhất cách thanh toán và giao hàng trước khi Quà Trung Thu tiến hành vận chuyển sản phẩm đến người mua.

2. Hình thức thanh toán chuyển khoản

Người mua khi chọn phương thức thanh toán chuyển khoản, vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản:

– Số tài khoản: 86695639

– Chủ tài khoản: Phạm Đông Huy

– Tại ngân hàng Ngân hàng: ACB _ Chi Nhánh : Hồ Chí Minh

– Nội dung chuyển khoản: Họ tên – Số điện thoại – Mã đơn hàng

(Ví dụ: Nguyen Van A – 0123456789 – 12345)